Wynik tej kampanii media określają nawet mianem fenomenu. Niewątpliwie jest to sukces. Mój, kandydatów na radnych z mojego komitetu i wolontariuszy.

Czytaj dalej...

Ludzie listy piszą, a potem wrzucają je do skrzynki pocztowej, skąd trafiają do sortowni, a ostatecznie do adresata. Niestety w Słupsku zamknięto sortownię. Teraz list ze Słupska do Słupska przechodzi przez Pruszcz Gdański. Jednak nie w tym tkwi problem. Problemem jest fakt, że w wyniku takich działań pracę w słupskiej sortowni straciło ok. 20 osób.

Uważam, że w takich przypadkach kluczowa jest współpraca prezydenta miasta z przedsiębiorstwem, tu z Pocztą Polską. Jednak współpraca ta musi mieć miejsce nim dojdzie do zwolnień pracowników. Prezydent ma różne możliwości pomocy. Czasem warto się zastanowić, czy nie obniżyć czynszu lokalu należącemu do miasta i dzięki temu, poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania uratować miejsca pracy. W przypadku Poczty Polskiej współpraca jest oczywista, chodzi o współpracę administracji samorządowej i spółki Skarby Państwa. Nie wyobrażam sobie, by takiej współpracy nie było i jako prezydent Słupska tę współpracę podejmę. 

Czytaj dalej...

Dotarła do mnie informacja o skandalicznej sytuacji, jaka zaistniała w klubie sportowym Rugby Club Lechia Gdańsk. Sposób, w jaki zostały potraktowane członkinie RC Ladies Lechia Gdańsk przez Zarząd Klubu RC Lechia Gdańsk jest karygodny i godzi w fundamentalne założenia demokracji. Śledziłem informacje w nadziei, że jednak Zarząd zmieni decyzję, jednakże srogo się rozczarowałem.

Czytaj dalej...

Wielu mieszkańców Gdyni, z którymi rozmawiałem podczas swoich dyżurów poselskich zgłaszało mi trudności w załatwieniu spraw w Urzędzie Miasta, narzekając przede wszystkim na to, że prezydent Gdyni nie spotyka się z mieszkańcami. Było to dla mnie bardzo zaskakujące, gdyż zdarzyło się, że burmistrzowie dwóch miast odmówili spotkania ze mną w danym dniu, gdyż wtedy mieli spotkania z mieszkańcami.

Czytaj dalej...

W Gdyni jest ok. 60 różnych pomników oddających hołd i pamięć, upamiętniających wybitne osobistości i wydarzenia. W kwietniu ubiegłego roku na prośbę Jana Mnichowskiego, społecznika działającego na rzecz budowy pomnika Tadeusza Wendy podpisałem list poparcia dla tej inicjatywy.

Czytaj dalej...

Z wielkim zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że prezydent Gdyni otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu lokując się w czołówce IX edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki. Wojciech Szczurek został wyróżniony za umiejętne zarządzanie finansami, skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz inwestowanie w ochronę środowiska i budowanie aktywności społecznej. Chyba zapytam przedstawicieli władz samorządowych z Pomorza - prezydentów miast, burmistrzów i wójtów gmin oraz starostów powiatów, którzy uznali prezydenta Gdyni za lidera w województwie i wzór do naśladowania dla okolicznych samorządów co mieli dokładnie na myśli.

Czytaj dalej...

Z niepokojem przyjąłem wiadomość o planowanym przeniesieniu jednej z najstarszych placówek naukowo-badawczych w Polsce, jakim jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Czytaj dalej...